Aanbiedingsbrief bij eindrapportage commissie sociaal veilige werkomgeving Defensie (commissie Giebels)

Aanbiedingsbrief van staatssecretaris Visser mede namens minister Bijleveld-Schouten bij de eindrapportage van de commissie Sociaal Veilige Werkomgeving Defensie (commissie-Giebels). Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.