Kamerbrief over oprichting Global Commission on Adaptation

Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) informeert de Tweede Kamer over de oprichting van de Global Commission on Adaptation en de deelnemende landen. De commissie heeft als opdracht zich bezig te houden met de adaptatieopgave uit het klimaatakkoord van Parijs. Daarnaast gaat zij de mondiale agenda voor klimaatadaptatie versnellen en een actie-agenda formuleren .