Kamerbrief over Internationaal Strategisch Overleg ISO NL

Minister Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) informeert de Tweede Kamer over samenstelling, doelstellingen en benoemingsprocedure van het Internationaal Strategisch Overleg ISO NL. Het ISO NL is een publiek-privaat overleg op strategisch niveau over internationaal ondernemen en internationaal-economische vraagstukken.