Beantwoording Kamervragen begrotingsbehandeling BZK

Minister Ollongren (BZK) beantwoordt een deel van de vragen die de Tweede Kamer heeft gesteld tijdens de behandeling van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (hoofdstuk VII), het Gemeentefonds (B) en het Provinciefonds (C) De overige gestelde vragen zal zij beantwoorden tijdens zijn eerste termijn van het debat op donderdag 18 oktober 2018.