Beantwoording vragen over de Archiefwet en de motie Segers

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) geeft de Tweede Kamer zijn antwoorden op vragen van de vaste commissie OCW over de archiefwet. Ook geeft hij reactie op de motie van het lid Segers (CU) over uitvoering van de aanbevelingen van het rapport van de Erfgoedinspectie 'De waarde van archief' over de zaak Cees H.