Uitstelbrief over de zienswijze'Dierproeven ten behoeve vande Veehouderij'

Uitstelbrief van minister Schouten (LNV) aan de Tweede Kamer over vragen over de zienswijze 'Dierproeven ten behoeve van de Veehouderij' van de Raad voor Dieraangelegenheden.