Beantwoording Kamervragen over pijpleidingen voor gevaarlijke stoffen

Minister Ollongren (BZK) biedt de antwoorden aan op de vragen van het Kamerlid Smeulders (GroenLinks) over het tracé van buizen voor ondergronds transport van gevaarlijke stoffen.