Beantwoording Kamervragen over het gestegen aantal zelfmoorden van jongeren die Jeugdhulp krijgen

Minister De Jonge (VWS) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Westerveld (GL) over het gestegen aantal zelfmoorden van jongeren die Jeugdhulp krijgen.