Inbreng fracties en reactie minister VWS verslag schriftelijk overleg (VSO) Ontwerpbesluit Gezondheidswet en Jeugdwet

Inbreng van de Tweede-Kamerfracties en de reactie van minister De Jonge (VWS) hierop met betrekking tot het Ontwerpbesluit tot wijziging van de Gezondheidswet en de Wet op de jeugdzorg. Beide wetten worden gewijzigd om een mogelijkheid op te nemen tot openbaarmaking van informatie over de naleving van de regelgeving en ten aanzien van de besluiten tot het opleggen van sancties.