Kamerbrief over verslag schriftelijk overleg (VSO) Ontwerpbesluit Gezondheidswet en Jeugdwet

Minister De Jonge (VWS) biedt de Tweede Kamer zijn reactie aan op het verslag van een schriftelijk overleg (VSO) over het Ontwerpbesluit tot wijziging van de Gezondheidswet en de Wet op de jeugdzorg. Beide wetten worden gewijzigd om een mogelijkheid op te nemen tot openbaarmaking van informatie over de naleving van de regelgeving en de besluiten tot het opleggen van sancties.