Aanbieding 2e nota van wijziging Aanpassingswetsvoorstel Wet toetreding zorgaanbieders

Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) stuurt de Tweede Kamer de 2e nota van wijziging bij het wetsvoorstel Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders (wetsvoorstel houdende wijziging van diverse wetten in verband met de invoering van de Wet toetreding zorgaanbieders).