Beantwoording vragen over het Project Zeetoegang IJmond

Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) beantwoordt de vragen en opmerkingen van verschillende fracties van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat. De vragen en opmerkingen gingen over het Project Zeetoegang.