Kamerbrief met aanvullende informatie ramingen en realisaties hoger onderwijs

Minister Van Engelshoven (OCW) geeft de Tweede Kamer informatie over de raming en realisatie van studenten in het hoger onderwijs en de raming en realisatie van de studiefinanciering.