Kamerbrief over masteropleiding basisschoolleraar en leeftijdsgrens studievoorschot

Minister Van Engelshoven (OCW) stuurt een brief aan de Tweede Kamer over het plan 'Masteropleiding basisschoolleraar' en over het verruimen van de leeftijdsgrens voor het
studievoorschot.