Kamerbrief reactie op motie om de samenloop en overlap van de e-Privacyverordening en de AVG nader inzichtelijk te maken

Staatssecretaris Keijzer (EZK) laat via een brief aan de Tweede Kamer weten hoe zij om zal gaan met de aangenomen motie van het lid Wörsdörfer. In deze motie wordt gevraagd om artikelsgewijs de samenloop en overlap van de e-Privacyverordening en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) nader inzichtelijk te maken.