Beantwoording Kamervragen over de A50

Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Dijkstra (VVD) over de A50.