Kamerbrief over verkenning naar systematiek van OCW-ramingen

Minister Van Engelshoven (OCW) en Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) informeren de Tweede Kamer over een verkenning naar de systematiek rondom de Referentie- en studiefinancieringsraming betreft nauwkeurigheid van de OCW-ramingen.