Kamerbrief over Plan van aanpak verbetering informatiebeveiliging JenV

Minister Grapperhaus (JenV) informeert de Tweede Kamer over het plan van aanpak 'Verbetering centrale sturing en beheersing informatiebeveiliging Justitie en Veiligheid'. Het plan van aanpak zit als bijlage bij de brief.