Uitstelbrief beantwoording Kamervragen over energielabel en de energie-index

Minister Ollongren (BZK) laat de Tweede Kamer weten dat de vragen van de Kamerleden Knops (PVV), Smeulders (GroenLinks), Nijboer (PvdA) en Van Eijs (D66) over het energielabel en de energie-index niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord.