AFM – Tussentijdse voortgangsrapportage Uniform Herstelkader Rentederivaten

Minister Hoekstra van Financiën stuurt de Tweede Kamer een tussentijdse rapportage van de AFM met betrekking tot de voortgang van de toepassing van het Uniform Herstelkader Rentederivaten MKB.