Aanbiedingsbrief bij afschrift brief over nader onderzoek winstuitkering door zorgaanbieders

Aanbiedingsbrief van minister De Jonge (VWS) aan de Tweede Kamer bij een afschrift van een brief aan de Eerste Kamer waarin de minister reageert op vragen over het onderzoek naar winstuitkering door zorgaanbieders.

Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.