Aanbiedingsbrief nota’s naar aanleiding van het (nader) verslag en nota van wijziging inzake de heroverweging pakket vestigingsklimaat

Staatssecretaris Snel van Financiën stuurt de Tweede Kamer de nota n.a.v. het verslag Wet bedrijfsleven 2019, nota n.a.v. het nader verslag Belastingplan 2019 en nota van wijziging inzake Wet bedrijfsleven 2019

Bijlagen