Beantwoording Kamervragen over het bericht dat een docent op een reformatorische school mag worden ontslagen om een theaterstuk

Antwoorden van minister Slob (Basis- en Voorgezet Onderwijs en Media) op de vragen van het lid Kwint (SP) over het bericht dat een docent op een reformatorische school mag worden ontslagen om een theaterstuk.