Kamerbrief over instelling sancties door Verenigde Staten tegen Iran en gevolgen voor Nederlandse bedrijfsleven

Minister Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) informeert de Tweede Kamer over het oordeel van het kabinet (de appreciatie) ten aanzien van de gevolgen voor het Nederlandse bedrijfsleven van de sancties die de Verenigde Staten van Amerika instellen tegen Iran.