Kamerbrief over Verslag Schriftelijk Overleg (VSO) over het ontwerpbesluit wijziging Besluit rechtspositieregelen Bopz

Staatssecretaris Blokhuis (VWS) stuurt de Tweede Kamer het Verslag Schriftelijk Overleg (VSO) over het ontwerpbesluit wijziging van het Besluit rechtspositieregelen Bopz in verband met de verruiming van de huisregels van psychiatrische ziekenhuizen.