Kamerbrief over uitspraak Centrale Raad van Beroep over het beschikken in een te behalen resultaat ‘schoon huis’

Minister De Jonge (VWS) stuurt een brief aan de Tweede Kamer over een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep over het beschikken in een te behalen resultaat ‘schoon huis’. Het beschikken in een te behalen resultaat houdt in dat een cliënt, die op grond van de Wmo 2015 is aangewezen op ondersteuning, een beschikking van de gemeente ontvangt met daarin opgenomen het te behalen resultaat (in dit geval) een schoon huis, in plaats van het aantal uren huishoudelijke ondersteuning.