Kamerbrief over stand van zaken beleid geuremissies stallen met reactie op moties en toezeggingen luchtkwaliteit

Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken bij het beleid met betrekking tot geuremissies (uitstoot) uit stallen. En aspecten van de stalbeoordeling. De staatssecretaris gaat ook in op moties en toezeggingen naar aanleiding van overleggen over luchtkwaliteit en stalbeoordeling.