Beantwoording Kamervragen over het bericht dat de farmaceutische industrie werkt aan een vrijwillige gedragscode

Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Ploumen (PvdA) over het bericht dat de farmaceutische industrie werkt aan een vrijwillige gedragscode.