Beantwoording Kamervragen over nieuwe misstanden bij studentenverenigingen

Minister Van Engelshoven (OCW) beantwoordt vragen van het Kamerlid Futselaar (SP) over nieuwe misstanden bij corpora, in dit geval Minerva.