Beantwoording Kamervragen over de moeizame recycling van textiel vanwege de slechte kwaliteit

Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Dik-Faber (ChristenUnie) over de moeizame recycling van textiel vanwege de slechte kwaliteit.