Besluit rentemiddeling

Minister Hoekstra van Financiën stuurt de Eerste en Tweede Kamer het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft in verband met de vergoeding voor de voortijdige aanpassing van de debetrentevoet bij hypothecaire kredieten.