Aanbiedingsbrief bij beantwoording vragen Begrotingsbehandeling Infrastructuur en Waterstaat 7 november 2018

Minister Van Nieuwenhuizen en staatssecretaris Van Veldhoven (beiden IenW) sturen de antwoorden op de vragen uit de 1e termijn van de begrotingsbehandeling van Infrastructuur en Waterstaat op 7 november 2018 naar de Tweede Kamer.