Kamerbrief bij wettelijke evaluatie NIWO 2013 - 2018

Minister Van Neiwuenhuizen (IenW) stuurt de wettelijke evaluatie van de Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO) over de periode 2013 - 2017O naar de Tweede Kamer. Zij geeft daarbij een korte reactie.