Kamerbrief over uitkomsten periodieke beleidsevaluatie intellectueel eigendomsbeleid

Minister Wiebes (EZK) informeert de Tweede Kamer over de conclusies uit de evaluatie van het beleid voor intellectueel eigendom in de periode 2012-2017. Ook meldt hij wat hij gaat doen met de aanbevelingen uit de evaluatie.