Antwoorden op Kamervragen over subsidieregeling pelsdierhouderijen

Minister Schouten (LNV) beantwoordt vragen van het Kamerlid Lodders (VVD) over
zorgen uit het land over de subsidieregeling voor pelsdierhouderijen.