Beantwoording Kamervragen over een bedrijf dat 'post-master'-opleidingen aanbiedt

Minister Van Engelshoven (OCW) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Futselaar (SP) over de berichten dat een bedrijf 'post-master'-opleidingen aanbiedt in combinatie met een arbeidscontract dat uiteindelijk niet tot stand komt.