Kamerbrief over bestuurlijke afspraken Zvw-pgb 2019-2022

Minister De Jonge (VWS) stuurt de Tweede Kamer de nieuwe bestuurlijke afspraken Zvw-pgb tussen Zorgverzekeraars Nederland (ZN), Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN), Per Saldo en het ministerie van VWS over de uitvoering van het persoonsgebonden budget in de Zorgverzekeringswet (Zvw-pgb) voor de jaren 2019 tot en met 2021.