Schriftelijke beantwoording wetgevingsoverleg pakket Belastingplan 2019 en ATAD1

Staatssecretaris Snel van Financiën stuurt de Tweede Kamer schriftelijke antwoorden op de vragen die zijn gesteld tijdens het wetgevingsoverleg van 9 november 2018 over het pakket Belastingplan 2019 en de wet implementatie eerste EU-richtlijn antibelastingontwijkingsrichtlijn (ATAD1).