Verslag Financieel Stabiliteitscomité 1 november 2018

Minister Hoekstra van Financiën stuurt zowel de Eerste als Tweede Kamer het verslag van het Financieel Stabiliteitscomité 1 november 2018. In het Financieel Stabiliteitscomité spreken vertegenwoordigers van DNB, de AFM en het ministerie van Financiën ten minste twee keer per jaar onder leiding van de president van DNB over ontwikkelingen op het gebied van de stabiliteit van het Nederlandse financiële stelsel. De deelnemers namens het ministerie van Financiën nemen geen deel aan de besluitvorming over waarschuwingen en aanbevelingen. Dit geldt eveneens voor het CPB, dat als externe deskundige deelneemt aan de vergaderingen.