Aanbiedingsbrief advies Verkenning Leraren

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) stuurt de Tweede Kamer het briefadvies 'Verkenning Leraren' van Alexander Rinnooy Kan. Het gaat om een verkenning naar de mogelijkheden van professionalisering en beroepsgroep-representatie onder leraren.

De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.