Kamerbrief met antwoorden op vragen over bericht 'Ecologen: zonneparken zijn funest voor de natuur'

Minister Ollongren (BZK) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op de schriftelijke vragen van de Kamerleden Laan-Geselschap en Weverling (beiden VVD) over het artikel ‘Ecologen: zonneparken zijn funest voor de natuur’.