Kamerbrief over voortgang programma Tolken in de Toekomst

Minister Grapperhaus (JenV) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van het overgangsproces naar een verbeterde systematiek voor tolkdiensten op het gebied van justitie.