Kamerbrief over uitstel beantwoording vragen over bericht 'Rechters te makkelijk gewraakt'

Minister Dekker (Rechtsbescherming) laat de Tweede Kamer weten dat hij de schriftelijke vragen van het Kamerlid Markuszower (PVV) niet binnen de gebruikelijke termijn kan beantwoorden. De vragen gaan over het bericht 'Rechters te makkelijk gewraakt'.