Kamerbrief over reactie op brief over aandacht voor onjuiste informatie over onderzoek Zilveren Kruis naar apotheekbereide afbouwmedicatie (Taperingstrips)

Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) stuurt een brief aan de Tweede Kamer over een reactie op de brief van de Regenboog Apotheken. In deze brief wordt gesteld dat de minister onjuiste informatie met de Kamer heeft gedeeld. In deze kwestie gaat het over het al dan niet hebben plaatsgevonden van onderzoek naar de rationaliteit van taperingstrips door zorgverzekeraar Zilveren Kruis.