Kamerbrief over verloop openstelling najaarsronde SDE 2018

Minister Wiebes (EZK) informeert de Tweede Kamer over het verloop van de openstelling van de stimuleringsregeling voor duurzame energieproductie (SDE+) in het najaar van 2018.