Kamerbrief over auteursrechten

Minister Dekker (Rechtsbescherming) informeert de Tweede Kamer over 4 onderwerpen op het gebied van het auteursrecht.

De onderwerpen zijn:

  1. De verdeling van bevoegdheden met betrekking tot het auteursrecht tussen de minister voor Rechtsbescherming, de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK).
  2. De mogelijkheden van collectief onderhandelen in de Wet auteurscontractenrecht.
  3. De afspraken tussen collectieve beheersorganisaties en producenten over video on demand.
  4. Het overleg met de Kamer van Koophandel over het geven van informatie aan ondernemers over auteursrechtvergoedingen en eventuele kortingen daarop.