Kamerbrief bij 14de Voortgangsrapportage Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma

Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) stuurt  de 14e Voortgangsrapportage (VGR14) van het Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP-2) naar de Tweede Kamer. Zij geeft daarbij een uitgebreide samenvatting van de inhoud.