Kamerbrief over ontwerpbesluit wijziging Besluit verlenging werkingsduur gedragsregels voor overheid in Mededingingswet

Staatssecretaris Keijzer (EZK) informeert de Tweede en Eerste Kamer over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit van 31 januari 2017, dat betrekking heeft op verlenging van de werkingsduur van de gedragsregels voor de overheid in de Mededingingswet.