Kamerbrief over verruiming uiterste aanvraagtermijn Specifieke Uitkering (SPUK) voor gemeenten

Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) de laat de Tweede Kamer weten dat hij de uiterste termijn verlengt waarbinnen gemeenten en sportbedrijven een Specifieke Uitkering (SPUK) kunnen aanvragen.