Kamerbrief over deelname Inspectie van het Onderwijs aan gesprek over samenwerking kinderopvang en onderwijs

Minister Van Engelshoven (OCW) meldt de Tweede Kamer dat zij de directeur toezicht primair onderwijs van de Inspectie van het Onderwijs toestemming geeft deel te nemen aan het rondetafelgesprek van de Kamer over de samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs.